Syndykat Finansowo - Prawny Mikołajczyk sp. j.
Syndykat Finansowo - Prawny
strona główna

Doradztwo Prawne
Radcowie prawni Syndykatu Finansowo - Prawnego sp.j. świadczą usługi prawne dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności:

  • Doradztwa w zakresie prawa handlowego, tworzenia spółek osobowych i kapitałowych, ich łączenia i podwyższania kapitału.
  • Doradztwa w zakresie przekształcania spółek osobowych w spółki prawa handlowego.
  • Doradztwa w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego.
  • Doradztwa z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego.
  • Doradztwa w zakresie obrotu nieruchomościami, przygotowywania projektów umów, uzyskiwania stosownych zezwoleń.
  • Przygotowania i negocjacji kontraktów z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego.
  • Sporządzania analiz due diligence z sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych, wydawania indywidualnych opinii prawnych.
  • Przygotowania projektu umów i udziału w negocjacjach.
  • Doradztwa w zakresie prawa pracy.
Doradztwo Prawne | Obrót Wierzytelnościami | Faktoring | Monitoring Płatności | Restrukturyzacja Zadłużenia | Kontakt
© 2007 - 2014 Syndykat Finansowo - Prawny | webdesign : emoweb

Rzetelna Firma