Syndykat Finansowo - Prawny Mikołajczyk sp. j.
Syndykat Finansowo - Prawny
strona główna

Zakup wierzytelności:

Na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności Syndykat Finansowo - Prawny sp.j. kupuje wierzytelności wynikające z wymagalnych faktur oraz not odsetkowych za uzgodnioną z Klientem cenę.
Obrót wierzytelnościami

Windykacja wierzytelności:Na podstawie umowy powierniczego przelewu Syndykat Finansowo - Prawny sp.j. podejmuje działania zmierzające do odzyskania należności w imieniu własnym na rachunek Klienta.

Na podstawie umowy windykacji radcowie prawni Syndykatu Finansowo - Prawnego sp.j., jako pełnomocnicy Klienta podejmują w jego imieniu i na jego rachunek działania zmierzające do odzyskania należności w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

Zabezpieczenie wierzytelności:

Syndykat Finansowo - Prawny sp.j. proponuje rozwiązania prawne zabezpieczające wierzytelności w obrocie gospodarczym.
Doradztwo Prawne | Obrót Wierzytelnościami | Faktoring | Monitoring Płatności | Restrukturyzacja Zadłużenia | Kontakt
© 2007 - 2014 Syndykat Finansowo - Prawny | webdesign : emoweb

Rzetelna Firma